Solution

Solution streeft naar een duurzame schoonmaakbranche. Zij geloven dat het mogelijk is om te reinigen (en schoon te houden) met een minimale belasting voor mens en milieu. Belangrijkste pijlers:

  • Reductie chemie
  • Duurzame materialen
  • Verkorten arbeidstijd
  • Oplossingen ipv producten

Ook met uw webshop een stap vooruit maken?